οι άνθρωποι είναι παράξενοι όταν είσαι ξένος...  οι γυναίκες δείχνουν σατανικές όταν είσαι ανεπιθύμητος... DOORS (1967) People are... Read More →